مرور برچسب

ریشه‌های فرهنگی تحولات سیاسی

ریشه‌های فرهنگی تحولات سیاسی

گفت‌وگوی ایسنا با دکترناصرفکوهی در میان زمینه‌های درهم تنیده هر تحول سیاسی، غالبا فرهنگ به عنوان یکی از برجسته‌ترین این زمینه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به این منظور خبرنگار ایسنا در گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر ناصر فکوهی، دانشیار گروه…