مرور برچسب

روشنفکری

روشنفکران و پتانسیل اختلافات قومی‌

گفتگو‌گر: قاسم منصور آل کثیر پس از فرایند دولت – ملت‌ها که اغلب همراه با یکسان‌سازی فرهنگی بود، بعد از مدتی هویت‌های اقلیت در مقابل فرهنگ یا گفتمان مسلط برای حفظ یا دفاع از خود «واکنش»‌هایی نشان می‌دهند. گاهی این «واکنش»‌ها آنقدر فربه…

پایان روشنفکری؟

روشنفکری به عنوان یک مفهوم جهانشمول، هم مفهومی باستانی است و هم جدید، هم مفهومی ایدئولوژیک (برای مثال در معنای روسی آن یعنی انتلیجنتسیا) و هم مفهومی دستکم در ادعا ضد ایدئولوژیک، مثلا در معنای فرانسوی آن. «روشنفکر» و «روشنفکری» در عین حال،…

نژادپرستی ِ روشنفکران

آلن بدیو ترجمه ناصر فکوهی تصویر: بدیو آلن بدیو، فیلسوف و نویسنده فرانسوی متولد 1937،در حال حاضر استاد فلسفه دانشسرای عالی فرانسه(اکول نورمال) است. این مقاله روز پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روزنامه لوموند منتشر شده…

از نخبگی تا روشنفکری: گفتگو با ناصر فکوهی

1-از نگاه جامعه شناختی افراد نخبه یا به عبارتی روشنفکر در تقابل با جوامع(متشکل از طبقات مردمی و حکومت ها) چه تاثیراتی در پیشبرد سطوح اجتماعی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... دارند؟ در زبان فارسی واژه «نخبه» را به جای (Elite)گذاشته…