مرور برچسب

روز ملی شدن صنعت نفت

۲۹ اسفند و نزاع «حمامی ها»

هر سال در هفته آخر اسفند، فرصتی پیش می آید که همزمان با روز ملی شدن صنعت نفت، یعنی تاریخی عظیم که سرنوشت مردم ما و کشور ما را تغییر داد و با حفظ لااقل اندکی از این ثروت خداداد برای مردم ما و خارج کردن آن از دست کمپانی های بزرگ نفتی غربی…