مرور برچسب

روبر هرتز

روبر هرتز

انسان شناس 1882-1915 هرتز در سال 1882 در سن کلو(Saint Cloud) به دنیا آمد و در مدرسه عالی تربیت معلم (ENS) تحصیل کرد و در آنجا از جمله شاگردان امیل دورکیم بود. وس پس از موفقیت در آزمون دبیری فلسفه در سال 1904 به گروه سالنامه جامعه…