مرور برچسب

رفع تحریم ها

تهدید نوکیسه ها و دلال ها بر زندگی مردم در گفتگو با ناصر فکوهی

ناهید کیانی غیرتجاری شدن بخش های آموزش، بهداشت و درمان و نظام های بیمه ای، باید مبنای سیاست اجتماعی دولت باشد دکتر ناصر فکوهی، استاد انسان شناسی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ، پیرامون افزایش آسیب پذیری اجتماعی و سیاست…

نگاهی بر تأثیرات فرهنگی احتمالی توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها

نخستین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، میزان پختگی و انسجام اجتماعی - فرهنگی است که جامعة ایرانی از سال 1388 تا امروز به آن رسیده است. شکست دولت‌های نهم و دهم در سرمایه‌گذاری بر نوعی «بازگشت به جامعة ایرانی دهة شصت» و بیشتر از آن تصوّر غلط…