مرور برچسب

رفتار اجتماعی

برند می پوشم، پس هستم

هفته نامه کرگدن شماره 41 / اسفند 1395 - ناصر فکوهی: اکثر مطالعاتی که در ده، بیست سال اخیر در گروهی از رشته های جدید و به روز جهان نظیر رفتارشناسی جانوری، عصب شناسی روانی، علوم شناخت و اپی ژنتیک انجام شده، خلاف تصورات چندصد ساله ما نشان…

ریشه های اسطوره ای یک رفتار اجتماعی : پیک نیک در ایران

این مقاله برای انتشار در یادنامه دکتر غلامحسین صدیقی تقدیم می شود. خرداد 1386 انتساب رفتارهای اجتماعی جدید به گذشته های تاریخی از خلال نوعی رویکرد تطوری لااقل از ابتدای قرن بیستم در انسان شناسی مورد اعتراض بوده است. این اعتراض اما با…