مرور برچسب

رشته انسان شناسی

باید بحران هویت در رشته انسان شناسی را حل کنیم

گفتگوی خبرگزاری مهر با ناصر فکوهی قاسم منصور آل کثیر به بهانه دهمین سالگرد موسسه انسان شناسی و فرهنگ؛ ناصر فکوهی، مدیر موسسه و سایت انسان شناسی و فرهنگ، با اشاره به چالش میان مردم شناسی و انسان شناسی گفت: اگر بتوانیم این بحران رشته…