مرور برچسب

رابرت او. پاکستون

فاشیسم را چگونه تحلیل کنیم؟ گفتگو با رابرت او. پاکستون

ترجمه ناصر فکوهی رابرت او.پاکستون، تاریخ دان آمریکایی در آخرین کتابش «فاشیسم در عمل» تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد. در سال ها دهه 1970 ، همین تاریخ دان بود که یکی از تابو های موجود در فرانسه درباره حکومت وبشی را از میان برداشت. -…