مرور برچسب

دین

گفتگو با ناصر فکوهی: دین، ساختاری فراتر از فرهنگ یک پهنه و دولت ملی دارد

قاسم منصور آل کثیر ماه رمضان به شهر تعریف جدیدی می دهد و نمی توان آن را از شهر جدا دانست. در کشورما به نسبت فرهنگ ها و سبک های زندگی مختلف، رمضان به شکل های متنوعی خود را در سطح شهر نشان می دهد. در موقعیت های سنتی یا در سال هایی که عملا…

کنش و نظریه (۱۴): دین، عرف، قانون

از دیدگاه علوم اجتماعی(اعم از جامعه شناسی و انسان شناسی) و بدون توجه به گفتمان ها و رویکردهای فلسفی، اخلاقی، دینی و غیره که متولیان خود را دارند، سه سازوکار نظم بخشی و همسازی سازی در جوامع انسانی وجود دارند. مطالعات مردم نگاری در قرن بیستم…

گزارش سخنرانی: به یک وجدان جدید جهانی نیاز داریم

ایسنا-خراسان به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه خراسان، دکتر ناصر فکوهی در نشست " دین و توسعه" که چهارشنبه گذشته (20 آبان 1388) در محل دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت :…