مرور برچسب

دوگانه چپ و راست

بررسی اجتماعیِ “راستِ فرهنگی جدید” در ایران؛ ریشه‌ها و پیامدها (متن کامل)

پوستر: مرضیه جعفری در این سخنرانی ما ابتدا، به مفاهیمی که در جامعه ایران به صورت دلبخواهانه و بدون توجه به پایه های نظری و تجربه جهانی، روی دو واژه «چپ» و «راست» گذاشته شده است، اشاره می کنیم و تلاش خواهیم کرد این مفاهیم را در زمینه نظری…