مرور برچسب

دولت قانونی

از «دولت قانونی تا دولت امنیتی»

جورجیو آگامبن برگردان ناصر فکوهی درباره «وضعیت اضطراری» در فرانسه پس از حملات تروریستی اگر مفهوم «موقعیت ویژه» (یا اضطراری) که تا پایان فوریه 2015 در فرانسه تمدید شده است را در چارچوب تغییری آشنا و رادیکال در الگوی دولتی قرار ندهیم،…