مرور برچسب

دوره باستان

نظریه های بدن (۶): نظریه های باستان (بخش ششم)

نظریات بدن / بخش ششم نظریه‌های باستان مهم‌ترین و زیباترین مجسمه‌ای که به عنوان استناد مطلق بدن مردانه و به طور مطلق زیبایی، می‌توان به آن اشاره کرد، مجسمه داوود میکل آنژ است که یک مرد جوان برهنه را بازنمایی می‌کند. اینجا نیز بحثی به…

نظریه های بدن (۵): نظریه های باستان (بخش پنجم)

نظریات بدن / بخش پنجم نظریه‌های باستان در دیدگاه یونانی به طور کلی و در دیدگاه افلاطون به طور خاص، جدایی بدن و جان؛ یا بدن و روح به صورت نسبی وجود دارد و بدن، بدون روح ارزشی ندارد. در این دیدگاه، بدن موقعیت دوگانه‌ای دارد. از…

نظریه های بدن (۴): نظریه های باستان (بخش چهارم)

نظریات بدن / بخش چهارم نظریه‌های باستان اما سوال این است که چه چیزی باید پاک و تطهیر شود؟ از میان بردن آلودگی، عملی نمادین برای دور کردن شیطان و برای دور کردن بدی است. به همین جهت است که در خود نظام‌های مادی ابزارهایی وجود…

نظریه های بدن (۳): نظریه های باستان(بخش سوم)

نظریات بدن / بخش سوم نظریه‌های باستان حدود هزار سال پیش از میلاد تمدن‌های جدیدی شروع به شکل گرفتن کردند که با تمدن‌های قبلی کاملاً متفاوت بودند. آخرین تمدن‌ها پیش از این گروه، تمدن‌های بین‌النهرینی، تمدن‌های آشوری و… بودند…