مرور برچسب

دوران باستان

درسگفتار نظریه های بدن: نظریه های باستان (بخش هفتم)

نظریه‌های بدن / بخش هفتم تفاوت عمده‌ای که میان افلاطون و ارسطو می‌توان مشاهده کرد، در نگاهی است که به جسم و بدن دارند . به طور خلاصه در مورد بحث ارسطو نسبت به بدن می‌توان گفت: بدن در همراهی با جان است که  «بدن» به حساب می‌آید،…

وطن من کجاست؟

گفتگو با ناصر فکوهی / مجله آزما تعریف شما از وطن چیست؟ محدوده جغرافیایی – جغرافیای فرهنگی و زبان یا ... تعریف‌های زیادی از «وطن» در ایران و در جهان داده شده، اما تمایل اساسی من آن است که هم از مناقشه‌هایی که در صد سال اخیر در این…