مرور برچسب

دموکراسی جنگی

دموکراسیِ جنگی یا افسونِ دیوانه وار بدن ها!

تصویر: تفنگداران امریکایی و اجساد افغان ها (عکس، به دلایل اخلاقی مات شده است) تصاویر ویدیویی که از اواخر هفته گذشته (21 دی ماه 1390/ 11 ژانویه 2012) در قالب یک فیلم کوتاه ویدیویی در شبکه های اینترنتی به گردش در آمد، ظاهرا کابوسی که گروهی…