مرور برچسب

دموکراسی اقلیت‌ها

شهرنشینی، دموکراسی اقلیت‌هاست: گفتگو با ناصر فکوهی

محمدجواد صابری گسترش شهرنشینی از لحاظ تاریخی یکی از مهم ترین و شاخص ترین پیامدهای انقلاب صنعتی و انقلاب‌های سیاسی دولت‌های ملی یا دولت – ملت‌ها بوده است. شهرها، هر چند پیش از این دولت‌ها و پیش از تولید انبوه صنعتی وجود داشتند اما، به هیچ…