مرور برچسب

درباره کتاب انسان شناسی تصویری گوردون گری

انسان‌شناسی تصویری: جهانی برای کشف کردن: درباره کتاب انسان شناسی تصویری گوردون گری

ناصر فکوهی / گوردون گری هر یک از رشته‌های علمی برای آن‌که تبدیل به یک «رشتهٔ» واقعی شوند و بتوانند زمینه‌ها را برای ایجاد ارتباط با سایر رشته‌ها فراهم کنند و در عین حال قابلیت آن را بیابند که به رشدی درونی و توسعه و چشم اندازهایی پایدار…