مرور برچسب

داعش

اردوغان، با تجاوز به خاک سوریه و جنایت علیه مردم کرد به دنبال چیست؟

در حالی که باند دزدسالار و بی‌کفایت ترامپ در آمریکا، هر روز با رسوایی جدیدی روبرو و یکی از پرونده های دیگر آن باز می شود و در حالی که استیضاح کثیف‌ترین (در تمام معانی این کلمه) رئیس جمهور تاریخ آمریکا، با سرعت به پیش می رود، شاهد آن هستیم…

مردگان سراسر جهان، متحد شوید!

اگر در طول تاریخ، چند هزار سال تجارت برده داری وجود داشته و بدن ها به خرید و فروش می رسیده اند، و هر چند مارکس کوشید پایه فروش بدن را عمدتا در سرمایه داری و در کار صنعتی از قرن نوزدهم قرار دهد، باید اذعان کرد که خرید و فروش گسترده و مستقیم…