مرور برچسب

خودکشی اندیشه در زبان

ساندویچ لاکان با سس ژیژک یا خودکشی اندیشه در زبان

خواندن متنی که از آن چیزی نمی فهمید چه لذتی دارد؟ آیا خواندن متنی که چیزی از آن نمی فهمید، ترجیحا یک متن فلسفی، به شما لذتی خلسه وار می دهد؟ آیا دوست دارید حرف هایی بزنید که نه خود ، نه دیگران چیزی از آن نفهمند، و در عین حال باوری عمیق…