مرور برچسب

خودنمایی نوروزی

نوروز «ما» و نوروز «آن ها» در گفتگو با ناصر فکوهی

مرضیه جعفری یک انسان‌شناس می‌گوید: "ایامی مانند نوروز باید فرصتی باشد که برخی از مسائل جدی در آن مطرح شود و نسبت به آسیب‌های موجود در جامعه خود حساسیت‌مان را بیشتر کنیم. این امر به خصوص از آن لحاظ اهمیت دارد که در چنین مواقعی جامعه بسیار…