مرور برچسب

خشونت و پرخاشگری

نابرابری‌های اجتماعی موتور محرکه خشونت و پرخاشگری: گفتگو با ناصر فکوهی

زهراكشوري قانون، موظف است از طریق روش‌های حقوقی و جزایی با پرخاشگری و خشونت مقابله کند. اما باید توجه داشت که روش‌های قانونی عموما روش‌هایی آمرانه هستند که هر چند ضروری به حساب می‌آیند اما نمی‌توانند به عنوان روش‌های اساسی در مبارزه با…