مرور برچسب

جهان در سال ٢٠١٣

جهان در سال ٢٠١٣

ايگناسيو رامونه ترجمه ناصر فکوهی حال که از ماجرای پایان جهان در ٢١ دسامبر ٢٠١٢ جان سالم به در بردیم(١)، تلاش کنیم – این بار با احتیاط و عقلانیت یعنی با شیوه ای دکارتی- ببینیم آینده نزدیک ما چه خواهد بود. برای تعین این امر، ما بر اصول…