مرور برچسب

جنایت سعادت آباد

نوکیسه‌گان، اوباشی‌گری اشرافی می‌کنند ‏، درباره جنایت سعادت آباد: گفتگو با ناصر فکوهی

سینا قنبرپور این‌گونه از «اوباشی‌گری اشرافی» در سطح برخی از شهرها و محله‌های شهری ما پدیده‌یی شناخته شده است وخود را به صورت «خودنمایی»های خطرناکی نشان می‌دهد «نوکیسه‌گان» قشری هستند که با سرعت بسیار بالایی ثروتمند شده‌اند و خود…