مرور برچسب

جامعه اطلاعاتی

فرایندهای فرهنگی معاصر و پیامدهای آن‌ها در حوزه انسان‌شناسی

چكیده: انقلاب اطلاعاتی در دو موج 75-1945 و 95-1975، تمامی مناسبات اجتماعی را در پهنه جهانی دگرگون كرد. این فرایند كه همچنان ادامه دارد، با جهانی كردن نوعی از فرهنگ، مقاومت‌های بی‌شماری را چه در كشورهای مبدأ و چه به ویژه در…

از ارتباط مجازی تا کنش اجتماعی

جامعه اطلاعاتی به دلایل بی شماری که تنها برخی از آنها دلایل فناورانه هستند(ولی بیشترشان در موقعیت کنونی به محوریت اقتصاد در فرایند جهانی شدن مربوط می شوند) سبب شده است که گروه بسیار گسترده ای از ابزارهای ارتباطی و نو آوری های فناورانه در…