مرور برچسب

توانمندسازی اجتماعی

توسعه و توانمند سازی بومی: گفتگو با ناصر فکوهی

سپیده موسوی دکتر ناصر فکوهی استاد دانشگاه و عضو هئیت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درمصاحبه با سایت سرامدان 1404 مبانی توانمند سازی اجتماعی و نیز الگوی مردمسالاری مندرج در چشم انداز را تشریح کرده است . به گفته وی جامعه ای را می…