مرور برچسب

تنوع فرهنگی

عکس فوری(۲۵۱): از «نوفاشیست‌ها» چه خبر؟

آنچه در چند ماه گذشته بر کشور گذشت و هنوز ادامه دارد، فرایندی جدی، خطرناک، تعیین کننده و سرنوشت‌ساز بوده و خواهد بود. در این دوره، از هر سو، و دستکم دو گروه به میدان آمدند و درگیر شدند، داغ‌های زیادی بر دل‌ها نشست، شادی‌هایی اندک…

اوقات فراغت، اوقات کار

ایران از کشورهایی است که به اذعان همه – و این شاید یکی از معدود مواردی باشد که اجماعی گسترده در آن وجود دارد- بیشترین میزان تعطیلات رسمی و نیمه رسمی و غیر رسمی را در طول سال دارد. تعطیلاتی که گاه همچون در مورد تعطیلات تابستانی که هنوز درونش…