مرور برچسب

تفکر مدرن

گفتارهای عمومی (۹۲)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛ کارل مارکس: جامعه شناس انقلابی

به اطلاع علاقه مندان میرساند نود و دومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه 21 بهمن۱۴۰۰ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…