مرور برچسب

تطورگرایی

کتابخانه انسان‌شناسی(۳)

جامعه باستان (۱۸۷۱) لویس هنری مورگان (۱۸۱۸-۱۸۸۱) سیاستمدار آمریکایی در زمینه کمک به سامان‌دهی سرخپوستان بسیار فعال بود. او فردی انسان‌دوست بوده و تمایل داشت به سرخپوستان کمک کند. در روابطی که وی با قبایل سرخپوست به ویژه «ایروکوی‌ها»ها…

مفاهیم و نظریه های انسان شناسی (۱): تطور گرایی

تطور گرایی(evolutionism ) که در فارسی آن را به تکامل گرایی نیز ترجمه کرده اند، نخسیتن نظریه کلاسیک در انسان شناسی دانشگاهی به حساب می آید که در قرن نوزده و تا اوایل قرن بیستم میلادی نظریه غالب و کاملا مسلط در علوم انسانی به طور کلی و در…