مرور برچسب

تصمیم گیری سیاسی

نوکیسه ها، خطر جدی آینده ایران در گفتگو با ناصر فکوهی

امین یگانه برای اینکه در یک جامعه کنش‌های سیاسی جدی ایجاد شود و رشد یابد، نیازمند بستر مناسب برای توسعه این کنش‌ها هستیم. این بستر شامل مطبوعات و فعالیت آزادانه احزاب و توسعه و تعمیق نهادهای مدنی است. به نظر می‌رسد مردم کشور ما بیشتر از…