مرور برچسب

تحولات خاورمیانه

نسل من، دیگر نه توهمی دارد و نه آینده ای !

آنژ فرارا، 24 ساله، نقاش و مجسمه ساز «جنبش وال استریت» در انسان شناسی و فرهنگ (1) همچون «تحولات خاور میانه» که از حدود یک سال پیش تمام نگاه ها را به سوی خود جلب کرده و تاملات فرهنگی بی شماری را به همراه خود آورده است. شورشی که از…