مرور برچسب

تحلیل اجتماعی

واژه نامه بوردیو (۳۴): تحلیل اجتماعی

ترجمه: ناصر فکوهی تحلیل اجتماعی « عادت واره ممکن است از خلال تحلیل اجتماعی نیز دگرگون شود یعنی از خلال آگاهی که به فرد امکان می دهد نسبت به قابلیت های خود اشراف پیدا کند. اما این امکان، و کارایی ِ این گونه از تحلیل از خویشتن، به نوبه…