مرور برچسب

تحلیل اجتماعی

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۷): زمان-فضا

واحد ِ زمان-فضا، عنصری خُرد است که یک ذرّه (اتم) در ساخت ِ ملکول‌های ِ ضرب‌آهنگی یا تصادفی را در زندگی اجتماعی می‌سازد. برای درک این عنصر، باید رویکرد ِ روش‌شناسی مردمی و نظریه‌پردازانی چون هارولد گارفینکل و آرون سیکورل را به یاد…

واژه نامه بوردیو (۳۴): تحلیل اجتماعی

ترجمه: ناصر فکوهی تحلیل اجتماعی « عادت واره ممکن است از خلال تحلیل اجتماعی نیز دگرگون شود یعنی از خلال آگاهی که به فرد امکان می دهد نسبت به قابلیت های خود اشراف پیدا کند. اما این امکان، و کارایی ِ این گونه از تحلیل از خویشتن، به نوبه…