مرور برچسب

تبعیض مثبت فرهنگی

پرسش از فرهنگ (۷۵): تبعیض مثبت فرهنگی چیست و چگونه باید آن را اجرا کرد؟

تبعیض مثبت (affirmative discrimination) یا «عمل مثبت» (affirmative action) واژگانی هستند که در زبان فارسی و سایر زبان ها عمدتا از انگلیسی ریشه گرفته اند و به سال های دهه 1960 مربوط می شوند. در این سال ها جنبش حقوق مدنی سیاهان، پیشنهادهای…