مرور برچسب

تاریخ

تعاریف فرهنگی: تمدن

در این مجموعه برای هر یک از مفاهیم فرهنگی و گاه اسامی خاص در همین حوزه، توصیفی کوتاه ارائه می شود. متن‌ها به وسیله دکتر ناصر فکوهی ، استاد انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسانشناسی و فرهنگ نوشته شده، و ویدیو ها…

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ قرن بیستم (۳): آتش سبز

آتش سبز (۱۳۸۶/ ۲۰۰۸)/ محمدرضا اصلانی (۱۳۲۲) دغدغه اصلانی، از خلال هنر، شعر و فلسفه قابل درک نیست. مسئله، پیچاپیچ ِ گره‌هایی است که آن پهنه‌های معنایی ِ زیباشناختی را در کار او، به یکدیگر پیوند زده‌اند. از این روست که تنها با ادراک این…

اندیشه ایران‌شهری؛ در گفتگو با ناصر فکوهی

- از جمله اندیشه‌هایی که در دوره معاصر هم تاثیرگذاری زیادی داشته و هم در محافل فکری درباره آن بحث و گفت‌وگوی فراوانی شده است، موضوع ایران‌شهری است. به نظر شما این دیدگاه دارای چه مختصاتی است؟ آیا این دیدگاه، یک دیدگاه وطنی به حساب می‌آید یا…