مرور برچسب

تاریخ و فرهنگ ِ روزمرگی

پرسش از فرهنگ(۱۶): «تاریخ فرهنگی» چیست و اندیشمندان مهم آن کیستند ؟

تاریخ و فرهنگ ِ روزمرگی در پاسخ به این پرسش می توان ابتدا به تعریف فرهنگ به گونه کلاسیک آن یعنی به صورتی که ادوارد برنت تایلر(E.B.Tylor) انسان شناس معروف بریتانیایی آن را مطرح کرده است بازگشت: تایلر فرهنگ را مجموعه ای از مهارت های مادی و…