مرور برچسب

تاریخ دان فرانسوی

فرنان برودل

ترجمه ناصر فکوهی تاریخ دان 1902-1985 برودل تاریخ دان فرانسوی و مهم ترین چهره مکتب آنال پس از جنگ جهانی دوم بود و او را به عنوان تاریخ دان «دوران طولانی» (longue durée) می شناسند. برودل از مخالفان سرسخت تاریخ به مثابه واقعه نگاری…