مرور برچسب

تاریخ دان ایرانی

برای خسرو…

تصویر: احمد شاملو و خسرو شاکری خسرو شاکری (1317-1394)، تاریخ دان ایرانی مقیم فرانسه روز 9 تیر 1394، در پاریس درگذشت و به رسم همیشگی یادنامه های زیادی برای او که خدمات بسیار به پژوهش و انتشار تاریخ به ویژه درباره جنبش ها و شخصیت های چپ در…