مرور برچسب

بومی سازی دانشگاه ها

علم، غربی و شرقی ندارد! گفتگو با ناصر فکوهی

محمدرضا ارشاد درباره بومی سازی دانشگاه ها درباره علوم انسانی بومی و راه‌ها و امکانات و زمینه‌های رسیدن به آن، سخن‌های زیادی گفته شده که بیشتر حکایت از لزوم نیل به این مهم داشته است. با این حال ما نیازمند یک نقشه دقیق از موقعیت علوم…