مرور برچسب

بزرگداشت محمد عبداللهی

در ستایش یک « نا – اسطوره»

در جلسه بزرگداشت محمد عبدالهی که روز 10 بهمن 1389 به مناسبت چهلمین روز درگذشت وی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. گروهی از اساتید از جمله دکتر عبدالحسین نیک گهر، دکتر جعفر سخاوت، دکتر پرویز پیران، و... درباره وی سخنرانی…