مرور برچسب

برچسب های هیجان آور

دشمنان خود را غیر انسانی نکنیم!

تزوتان تودوروف برگردان ناصر فکوهی تصویر: تودوروف وقتی در کودکی و نوجوانی در بلغارستان (کشوری که آن موقع در «اردوگاه کمونیستی» قرار داشت) زندگی می‌کردم و یک رژیم توتالیتر خود را به تحمیل می کرد، واژه «دشمنان» یکی از ضروری‌ترین و رایج…