مرور برچسب

برنده جایزه پرنس کلاوس

هزار تویِ ِ سادگی : مهرداد اسکوئی برنده جایزه پرنس کلاوس برای فرهنگ و توسعه در ۲۰۱۰

جایزه « پرنس کلاوس» هلند «برای فرهنگ و توسعه»، یکی از معتبرترین و ارزشمندترین جوایز جهانی است که همه ساله به ده شخصیت فرهنگی یا حقوقی که بیشترین تلاش را برای ایجاد توسعه در فرهنگ های بومی خود انجام داده اند، نقدیم می شود. یکی از برندگان این…