مرور برچسب

بحران هویت

باید بحران هویت در رشته انسان شناسی را حل کنیم

گفتگوی خبرگزاری مهر با ناصر فکوهی قاسم منصور آل کثیر به بهانه دهمین سالگرد موسسه انسان شناسی و فرهنگ؛ ناصر فکوهی، مدیر موسسه و سایت انسان شناسی و فرهنگ، با اشاره به چالش میان مردم شناسی و انسان شناسی گفت: اگر بتوانیم این بحران رشته…

گزارش سخنرانی: هویت، کالبد و آسیب شناسی پوشش در ایران

حسن گوهر پور بحثی که در اینجا به صورت مختصر بیان می‌کنیم 3 حوزه مفهومی را در میان می‌گیرد؛ مسئله «هویت»، «کالبد» و «پوشش». ما ابتدا سعی می‌کنیم که هر کدام از این مسائل را تعریف کرده، سپس ارتباط بین آن‌ها را روشن کنیم. اولین بحث «هویت»…