مرور برچسب

بحران علوم اجتماعی

سخنرانی ناصر فکوهی در مراسم بزرگداشت دکتر غلامحسین صدیقی

متن زیر آخرین ویراست متن نخست سخنرانی ناصر فکوهی در مراسم بزرگداشت دکتر غلامحسین صدیقی در خانه ایشان است که در روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1386 و به دعوت خانواده ایشان انجام گرفت. این یادبود همراه با آلبومی از عکس های مرحوم صدیقی که از تصاویر…