مرور برچسب

بازار

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر: خوشبختی و سبک زندگی (بخش سوم)

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر/  ناصر فکوهی / فصل دوم / خوشبختی و سبک زندگی/ تابستان1401/ بخش سوم/ با همکاری، ویرایش علمی و نوشتاری آیدا نوابی / مهر 1402     بازار خوشبختی اقتصاددانان و روان‌شناسان تلاش‌های زیادی برای…

سرمایه داری: گذشته طلایی / آینده نفرین شده

در میان واژگان سیاسی مدرن، کمتر واژه‌ای را می‌توان یافت که همچون «سرمایه‌داری» (capitalism) دارای ابهام و منشا برداشت‌ها، تعبیرها و سوء‌تعبیرهایی چنین متفاوت با پی‌آمدهایی حاصل همین برداشت‌های ضد و نقیض و تا این اندازه سخت و گاه بسیار…

«بازار» یا «سرمایه»: راهنمای یک بازی زبان شناختی

گسترش و تکوین و رشد اندیشه، نسبتی مستقیم با رشد و گشایش زبان دارد، زیرا زبان محور و عامل اساسی انباشت، پردازش و تولید و بازتولید تحلیل و فکر است. هم از این رو، آن گاه که با پیچیدگی، درهم آمیختگی، سرپوشیدگی و... در زبان روبروئیم و یا هنگامی…