مرور برچسب

بازار کتاب

بازار کتاب : لزوم خروج از تصدی گری دولتی

هر سال به هنگام تشکیل نمایشگاه کتاب و گاه به گاه در فاصله دو نمایشگاه صحبت از بحران کتاب و صنعت نشر به میان می آید: زیان بخش بودن و یا لااقل سود بسیار پایین این صنعت که قاعدتا باید هر روز کارآفرینان و بنگاه های بیشتری را از میدان خارج کرده…