مرور برچسب

اینترنت

اینترنت، شبکه های اجتماعی و سلفی گرایی: گفتگو با ناصر فکوهی

شبکه های اجتماعی و به طور کلی اینترنت از الزاماتی هستند که چارچوب های ساختاری و اکثریت سازوکارها و روابط جمعی در جوامع انسانی جدید را، بعد از وقوع انقلاب اطلاعاتی، می سازند. اینکه ما مخالف آنها باشیم مثل آن است که در دوران صنعتی شدن کسی…

واژگان یک فرهنگ(۲۲): پاتوق: قهوه و اینترنت

تصویر: http.mumbojumbo.ir انقلاب و دهه 1360 محدودیت های زیادی برای زندگی «بیرونی» که در تضاد با امنیت شهری در موقعیت جنگی و سال های پس از بحران داخلی بود ایجاد می کرد و به شدت بر گسترش «محفل» ها در سطح درونی و خانگی تاثیر می گذاشت، اما…