مرور برچسب

ایمانوئل والر اشتایت

گفتارهای عمومی (۱۱۵): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛ایمانوئل والراشتاین

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و پانزدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 30 تیر 1401 در کانال درس ها، کانال گفتارهای…