مرور برچسب

اولریش بک

گفتگو با اولریش بک

ترجمه ناصر فکوهی اولریش بک متولد سال 1944 و استاد دانشگاه مونیخ و مدرسه عالی اقتصادی لندن است. او امروز یکی از سرشناس ترین جامعه شناسان آلمان در کنار یورگن هابرماس و نیکلاس لومان به حساب می آید. بک با انتشار کتاب «جامعه خطر» در سال 1986…