مرور برچسب

انفعال اجتماعی

شهر را از زیر پای مردم کشیده‌اند

مدیریت فضاي شهري چگونه به انفعال اجتماعی منجرمی‌شود؟ ليلا رزاقي: اخيرا در خبرگزاري‌ها خبري درباره زيرزميني‌شدن چهارراه گلوبندک منتشر شد؛ يکي از معروف‌ترين چهارراه‌هاي تهران که روزانه محل تردد بسياري از افراد از هر قشري است. موضوعي که از…

پرسش از فرهنگ(۴۵): انفعال اجتماعی چیست؟

نظریه پردازان اجتماعی عموما در دو شاخه مختلف از وضعیت «متعارف» اجتماعی دفاع کرده اند: گروهی که عمدتا شامل کارکرگرایان می شده اند، وضعیت متعارف را در وجود «تعادل» اجتماعی و کارکرد جوامع انسانی با کمترین هزینه دانسته اند و بنابراین اصل را بر…