مرور برچسب

اندیشه پیچیده

علوم اجتماعی در دوراهی اندیشه های سنتی و مدرن در گفتگو با ناصر فکوهی

سمیه میرزایی‏ آبشخور جهان‌شناسی انسان‌ها کجاست؛ تفاوت انسان‌ها در فرهنگ و نوع نگاه آنان به جهان هستی است. این فرهنگ و نگاه متفاوت چگونه به‌وجود می‌آید؟ در این میان «علوم انسانی»، بی‌گمان نقش پراهمیتی ایفا می‌کند.‏ پیش از بیان اهمیت…

کنش و نظریه (۱۵): اندیشه پیچیده و آینده خانواده

ادگار موردن(Edgar Morin) در مجموعه نظریه پردازانی قرار می گیرد که در محیط های آکادمیک بین المللی به آن «اندیشه فرانسوی» (french thought) لقب داده اند، ترکیبی نه لزوما همگن از فیلسوفان و جامعه شناسان از فوکو و بارت و بوردیو گرفته تا لیوتار و…