مرور برچسب

اندوه

اندوه و شورش دو روی یک سکه اند: آیا جامعه ایران شاد نیست؟ در گفتگو با ناصر فکوهی

سعید سیف یکی دیگر از این موارد پیش پا افتاده که دخالت‌های بی‌جا را نشان می‌دهد، چگونگی ابراز احساسات و شادی است که باز هم بنا بر تصدی‌گری دولتی نباید از حدی «شدید‌تر» و «غیر متعارف» باشد. به همین دلیل است که‌گاه می‌بینیم ساده‌ترین…