مرور برچسب

انتقاد

انتقادات به دولت یازدهم در گفتگو با ناصر فکوهی

شرق من داده‌های کافی برای گرفتن چنین نتیجه‌ای را ندارم اما می‌توانم بگویم که اولا میزان تخریب در دولت نهم و دهم بعد از انقلاب در هر زمینه‌ای از جمله سیستم اجتماعی بی‌سابقه بوده است،. در برخی حوزه‌های عمدتا حوزه روابط بین المللی در حوزه…

آیا مردم باید “باخ” و “بتهوون” گوش بدهند؟

نگاهی انتقادی به رابطه فرهنگ «فاخر» و فرهنگ «مبتذل» مرضیه جعفری / مهران هژبر گفتگو ناصر فکوهی با سایت فرارو "خط کشی میان چیزی که فرهنگ «فاخر» نامیده شود و چیزی که فرهنگ «مردمی» نام می‌گیرد، با قاطعیتی که ما انجام می‌دهیم دیگر در…

سرانجام صندلی های خالی؛ تاملی انتقادی بر وضعیت نظام دانشگاهی: گفتگو با ناصر فکوهی

روزنامه ایرن چند روز پیش دکتر روحانی، در دانشگاه اعلام کردند، دانشگاهیان سکوت‌شان را بشکنند، از آن جا که من خود هیچ گاه از کسانی نبودم که سکوت کرده باشم، معتقدم رسالت یک جامعه‌شناس، رسالتی انتقادی است. این را هم تاریخ و هم وضعیت امروز…